Contact Us:

670 Lafayette Ave, Brooklyn,
NY 11216

+1 800 966 4564
+1 800 9667 4558

ขั้นตอนแรก  เราขอรบกวนให้ท่าน กรอกแบบฟอร์มสำรวจความต้องการของท่าน ผ่านกูเกิลฟอร์มกันก่อนครับ กรุณาให้ข้อมูลเพื่อเราติดต่อกลับ  โดยเราจะจัดเก็บข้อมูลของท่านไว้อย่างปลอดภัย

หรือกดลิงก์นี้  คลิกเข้าร่วมโครงการ

ภาพสีเหลือง 5 กล่องนี้  เราอธิบายให้เห็นว่า ในการร่วมงานกับเรา   ท่านคือพันธมิตร เราคือผู้ร่วมธุรกิจของคุณเราจะช่วยให้คุณลดความเสี่ยงและรับประกันความสำเร็จของงานไปด้วยกัน

นัดหมายแรก  จะเป็นการคุยกันทางออนไลน์หรือการประชุมเจอหน้ากัน  เราจะทำความเข้าใจความต้องการให้ตรงกันก่อน และมาร่วมเปลี่ยนไอเดียนั้นให้เป็น Big Idea เพื่อคิดการณ์ใหญ่กันเลย  เราจะช่วยประเมินความเป็นไปได้ และที่สำคัญ  ในการเจอกันในครั้งถัดไปเราจะมี  MVP หรือ Minimum Viable Product หรือตัวต้นแบบ ให้ชมกันก่อน มันไม่ใช่ mockup  แต่มันจะทำงานอยู่จริงบน Sandbox  เสมอ

ในขั้นตอนต่อมา  เราจะร่วมกันพัฒนาเป้าหมายและจัดทำแผนธุรกิจรวมทั้งงบประมาณ  รายรับรายจ่าย  เริ่มเตรียมทีมงานภาคการบริการจริงและแผนการตลาด

และในกล่องสีเหลืองสุดท้าย เราถึงจะลงมือออกแบบในรายละเอียด ลงมือพัฒนา อย่างถูกทิศทาง ไปจนถึงการทดสอบ และติดตั้งใช้งานและเปิดบริการ

และแน่นอนธุรกิจจะต้องขยายเติบโตขึ้นไป  เราจึงเตรียมการให้งานของคุณซึ่งคืองานของเราได้เติบโตเป็นรุ่นที่ 2  3  4 ต่อไปตามจินตนาการ

ในสไลด์นี้ในกล่องสีแดง 3 กล่อง คือ แนวคิด 10 ขั้นตอนการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มตามแบบมาตรฐาน ที่เราอยากให้ลองไล่เรียงดูว่า  ก่อนจะได้ MVP ออกมานั้นจะต้องใช้เวลามากมายแค่ไหน

กระบวนการของเราจึงช่วยลดขั้นตอนและความเสี่ยงต่างๆ ลงไปมากมายมหาศาล และสิ่งนี้ดูเหมือนจะเป็นภาระใหญ่โต หากเราไม่มีเครื่องมือที่ดี

หากคุณเป็น StartUp มีไอเดีย แต่มีความกังวลเรื่องงบประมาณ  เราขอเสนอช่องทางดังนี้  โดยผ่านการบริการที่เราเรียกว่า SamongCity Innovation Platform  กล่าวคือ เราจะช่วยกันสร้างไอเดียให้กลายเป็น Big Idea และเข้าถึงแหล่งทุนใดแหล่งทุนหนึ่ง  โดยเราให้การสนับสนุนด้านเทคนิค ร่วมพัฒนา เพื่อนำเสนอต่อแหล่งทุน  จึงเป็นการลดความเสี่ยง และลดความเหลื่อมล้ำ  ให้นักพัฒนา ให้  StartUp ได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน

นอกจากงานโครงการของคุณจะถูกสร้างขึ้น คุณสามารถขอให้มีการเชื่อมโยงกับกับโครงการสมองซิตี้  ที่มีพลเมืองในเครือข่ายจำนวนมากมายที่จะได้ใช้บริการดีๆ จากโครงการใหม่ของคุณ จึงช่วยให้เกิดความเติบโตอย่างรวดเร็ว

เราจึงช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการพัฒนาไอเดียและประเมินความเป็นไปได้

การลงทุนจึงจะเกิดขึ้นเมื่อคุณได้รับความมั่นใจแล้วเท่านั้น โดยจะได้รับข้อมูลค่าใช้จ่ายดำเนินการโดยละเอียดในขั้นตอนการออกแบบธุรกิจ