Contact Us:

670 Lafayette Ave, Brooklyn,
NY 11216

+1 800 966 4564
+1 800 9667 4558

10 ความหมายของ “Good Business”

หลักการของ Good Business ที่มา : https://medium.com/code-to-craft/10-principles-for-good-business-503828519b06 หากคุณอยู่ในสายงานการออกแบบ คุณอาจรู้จัก “หลักการ 10 ข้อสำหรับการออกแบบที่ดี” โดย Dieter Rams นักออกแบบในตำนาน นี่คือเหตุผลที่เขาอธิบายไว้ ย้อนกลับไปในช่วงปลายทศวรรษ 1970 ดีเตอร์ แรมส์เริ่มวิตกกังวลมากขึ้นเรื่อยๆ จากสภาพของโลกรอบตัวเขา — “ความสับสนของรูปแบบ สี และเสียงที่ไม่อาจเข้าถึงได้” เมื่อตระหนักว่าเขาเป็นผู้มีส่วนสำคัญต่อโลกนั้น เขาจึงถามตัวเองด้วยคำถามสำคัญ: การออกแบบของฉันคือการออกแบบที่ดีหรือไม่? ทุกวันนี้ ผู้ประกอบการทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่สร้างองค์กรใหม่ (หรือที่รู้จักว่า Startups) ควรถามตัวเองว่า: ธุรกิจของฉันเป็นธุรกิจที่ดีหรือไม่? ที่มาของรูป : https://medium.com/code-to-craft/10-principles-for-good-business-503828519b06 ฉันไม่ใช่ผู้มีส่วนสำคัญต่อโลกของธุรกิจ (แต่!) อย่างที่ Dieter Rams คือการออกแบบ กระนั้นฉันกำลังสร้าง “หลักการ 10 ข้อสำหรับธุรกิจที่ดี” ของฉันในวันนี้ พวกเขาอยู่ที่นี่ ธุรกิจที่ดีคือความซื่อสัตย์ไม่ได้ให้คำมั่นสัญญามากเกินไปและไม่ได้ผล ไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาที่ไม่สามารถรักษาไว้ได้ ไม่ได้ฉายภาพตัวเองว่าเป็นนวัตกรรม ทรงพลัง หรือมีคุณค่ามากกว่าที่เป็นอยู่จริง […]

Platform คือ ?

ปัจจุบัน โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์สำคัญประจำตัวผู้คนในสังคม เชื่อมโยงผู้คนผ่านอินเทอร์เน็ตกลายเป็นสังคมออนไลน์ทำให้รูปแบบการติดต่อสื่อสาร การทำงาน การศึกษาเรียนรู้ สามารถติดตามข่าวสารด้านต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย สะดวก และ รวดเร็วทุกสถานที่ ทุกเวลา ในทุกช่วงวัย เปลี่ยนแปลงสังคมเข้าสู่ยุคสังคมนวัตกรรมและเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต (Internet) กลายเป็นช่องทางติดต่อสำคัญระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และส่วนบุคคล ผ่านทางแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ในรูปแบบต่างๆ ที่ทำงานบนอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ มือถือ แท็บเล็ต นาฬิกา เป็นต้น แพลตฟอร์ม (Platform) เป็นโมเดลธุรกิจ (Business Model) หรือรูปแบบการทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้กลุ่มแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ในหลายรูปแบบมาเป็นตัวกลางติดต่อประสานงานระหว่างผู้ผลิต (Producer) และ ผู้บริโภค (Consumer) ทำให้กระบวนการทำงานเปลี่ยนไป ลดขั้นตอน ประหยัดเวลา ติดตาม ตรวจสอบ ค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน และช่วยการตัดสินใจได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ระบบงาน (Application System) ที่ทำงานอยู่ภายในแพลตฟอร์มมีความต้องการมากขึ้นเพราะผู้ใช้งานแพลตฟอร์มมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากปัญหาความต้องการของผู้ใช้แพลตฟอร์มมีความแตกต่างหลากหลาย เกิดข้อมูลจำนวนมากที่ต้องนำมาประมวลผลเพื่อช่วยแก้ปัญหา ทำให้ระบบงานมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นเกินกว่าความสามารถของคนทำได้ […]

โครงการพัฒนาเมืองสติปัญญา Samong City

เรามาขยับขยายสื่อสารการเปิดตัวโพสต์ใหม่ของเวบไซต์นี้ ด้วยเรื่องราวที่มาที่ไป การก่อตั้งการดำเนินงานต่างๆ กันเลยนะครับ เนื้อหาจะแบ่งเป็นหลายๆ ตอนให้อ่านกับแบบพักผ่อนวันหยุด ก็ว่าได้ และกว่าที่ท่านจะได้อ่านตอนที่ 1 นี้ พวกเราก็คงจะสร้างโพสต์ไปได้กว่า 5-10 โพสต์แล้ว ก็เพื่อที่จะให้ท่านได้ติดตามกันได้อย่างต่อเนื่องนั่นเอง บทนี้จะถือว่าเป็นบทนำ หรือสารบัญก็ว่าได้นะครับ และเพื่อที่จะลิงก์โยงไยไปยังเนื้อหาตอนื่นๆ ได้ด้วย เนื้อหา ตอนที่ หลักการ (Concept) 25 พึ่งพาตัวเองได้ทุกช่วงเวลาการเติบโต ทำสิ่งที่ต้องทำก่อนจะทำสิ่งที่อยากทำ ทำสิ่งที่ถูกต้องย่อมได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ช่วยได้เฉพาะคนที่พร้อมก้าวไปด้วยกัน สร้างหนังหลายภาคปล่อยฉายทีละภาค ยอมรับว่าการวางแผนคือการคาดเดา สร้างกลุ่มผู้ชม ชุมชนนักเขียนโปรแกรมเดลไฟ ชุมชนนักธุรกิจแพลตฟอร์ม ชุมชนนักพัฒนาแพลตฟอร์ม ชุมชนพลเมืองเมืองสติปัญญา คุณกำลังทำงานที่สำคัญอยู่จริงๆ ใช่ไหม? ทำไมคุณถึงทำสิ่งนี้ คุณกำลังแก้ไขปัญหาอะไร สิ่งที่ทำมันมีประโยชน์จริงเปล่า คุณกำลังเพิ่มคุณค่าหรือเปล่า มันกำลังเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเปล่า ที่มาที่ไป ก่อนจะเป็น Samong City