Contact Us:

670 Lafayette Ave, Brooklyn,
NY 11216

+1 800 966 4564
+1 800 9667 4558

SuperApp ส่วนกลาง  เป็นบริการระบบ Ecosystem เพื่อการบริหารกิจการธุรกิจหลากหลายรูปแบบรอบตัวเรา ที่ต่อไปนี้ทุกธุรกิจจะขยับขึ้นสู่ดิจิทัลแพลตฟอร์ม  ระบบนี้จะมี ERP รองรับเจ้าของกิจการไปจนถึงระบบเชื่อมโยงผู้ใช้งาน รวมทั้งยังสามารถเชื่อมโยงไปสู่ระบบอื่นๆ ทั่วทั้ง Samong City Ecosystem

รองรับการบริหารทุกๆ ธุรกิจบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม ให้ธุรกิจมีระบบริหารงานได้อย่างง่ายดายรวดเร็ว ในระดับต้นทุนที่เหมาะสม

มี ERP Module สำคัญๆ ให้คุณบริหารจัดการทุกระบบได้แบบ Realtime และ มอนิเตอร์สถานะผ่าน Dashboard ที่ทรงประสิทธิภาพ

จัดการเอกสารซื้อขาย การจัดการลูกค้าสัมพันธ์  การจัดการข้อมูลซื้อขายและบันทึกต่างๆ ในรายวัน จัดการภาษีรายเดือนรายปีตามมาตรฐานกฏหมาย

เชื่อมโยงคู่ค้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มลูกค้าเป้าหมายขนาดใหญ่ ผ่านช่องทางชุมชนเมืองอัจฉริยะและการค้าออนไลน์ทุกประเภท

พร้อมเวบไซต์เป็นหน้าร้านจัดวางสินค้า  ระบบการจัดการสต็อกสินค้า  การสั่งซื้อสินค้า  ประวัติการสั่งซื้อ  ติดตามการจัดส่ง

การบริหารข้อมูลแยกแยะรายวันรายเดือนรายปี  ระบบยังทำงานได้รวดเร็วตามปกติแม้นปริมาณข้อมูลจะมากขึ้นและมีความปลอดภัย