Contact Us:

670 Lafayette Ave, Brooklyn,
NY 11216

+1 800 966 4564
+1 800 9667 4558

บริษัท เค เนเชอรัล อินเตอร์ จำกัด เราเป็นโรงงานผลิต และ จัดจำหน่ายน้ำยาทำความสะอาดประสิทธิภาพสูง ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และ สิ่งแวดล้อม ด้วยประสบการณ์การผลิต ความชำนาญงานอย่างมืออาชีพ และ ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า จึงได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี  ผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดของเราผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ ผ่านกระบวนการวิจัย ค้นคว้า และพัฒนาโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ มีที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่เภสัชกรรม นักเคมี และ ทีมวิศวกร ทุกขั้นตอนการผลิตคัดสรรวัตถุดิบสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ไม่ทิ้งสารตกค้างให้กับสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง เพื่อให้ลูกค้าได้ทำความสะอาดอย่างปลอดภัย เพื่อให้การทำความสะอาดเป็นเรื่องง่าย ทำให้พื้น และ สุขภัณฑ์คงคุณค่าความสวยงาม