Contact Us:

670 Lafayette Ave, Brooklyn,
NY 11216

+1 800 966 4564
+1 800 9667 4558

10 ความหมายของ “Good Business”

หลักการของ Good Business ที่มา : https://medium.com/code-to-craft/10-principles-for-good-business-503828519b06 หากคุณอยู่ในสายงานการออกแบบ คุณอาจรู้จัก “หลักการ 10 ข้อสำหรับการออกแบบที่ดี” โดย Dieter Rams นักออกแบบในตำนาน นี่คือเหตุผลที่เขาอธิบายไว้ ย้อนกลับไปในช่วงปลายทศวรรษ 1970 ดีเตอร์ แรมส์เริ่มวิตกกังวลมากขึ้นเรื่อยๆ จากสภาพของโลกรอบตัวเขา — “ความสับสนของรูปแบบ สี และเสียงที่ไม่อาจเข้าถึงได้” เมื่อตระหนักว่าเขาเป็นผู้มีส่วนสำคัญต่อโลกนั้น เขาจึงถามตัวเองด้วยคำถามสำคัญ: การออกแบบของฉันคือการออกแบบที่ดีหรือไม่? ทุกวันนี้ ผู้ประกอบการทุกคน […]

บริการส่วนบุคคล

แพลตฟอร์มบริหารบันทึกสุขภาพ การงาน การวางแผนการเงิน  การวางแผนชีวิต ความสัมพันธ์  การเกษียณอายุ  ความปลอดภัย  ให้ชีวิตคุณดีขึ้นทุกวัน

บริการส่วนธุรกิจ

ช่วยบริหาร การบริการ การผลิต การเงิน การบัญชี การคลังสินค้า การบำรุงรักษาและการขนส่ง ให้ธุรกิจของคุณเติบโตแข็งแรงมีผลกำไรมั่นคง

บริการเมืองดิจิทัล

มีโครงสร้างที่ถูกออกแบบให้รองรับเปรียบเสมือนระบบปฏิบัติการของเมือง ตอบโจทย์ความต้องการ การสร้าง Digital Twin สำหรับเมืองอัฉริยะ.