Contact Us:

670 Lafayette Ave, Brooklyn,
NY 11216

+1 800 966 4564
+1 800 9667 4558

FAQ

เรามาดูคำถามตอบที่มักจะเกิดขึ้นเสมอเมื่อเราเจอกับผู้ที่สนใจจะเริ่มการพัฒนาซอฟต์แวร์กับเรา เราทำแอพอะไรบ้าง ? : คำตอบ คือเราไม่ทำแอพเล็ก ๆ เพราะไม่คุ้มค่าที่จะใช้เครื่องมือขนาดใหญ่ไปทำแอพขนาดเล็ก ปัญหาของแอพขนาดเล็ก มีไม่น้อยกว่าแอพขนาดใหญ่ สร้างรายได้ไม่ยั่งยืน การดูแลไม่ง่ายตามขนาด งั้นแอพขนาดใหญ่ที่ว่า มีอะไรบ้าง ? : คำตอบ Super App ชื่อว่า สมองซิตี้ สมองซิตี้ คือ อะไรแบบไหน ? : มันคือ ที่ร่วม แอพฯ นับพัน […]