Contact Us:

670 Lafayette Ave, Brooklyn,
NY 11216

+1 800 966 4564
+1 800 9667 4558

1. Demonstrate that you really believe in the ecosystem

จงแสดงออกให้เห็นว่า คุณเชื่อมั่นในความสำคัญของระบบนิเวศที่คุณจะสร้างมันขึ้นมา

มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เพียงแค่การที่คุณจะประกาศออกมาว่าจะสร้าง ecosystem ออกมาอย่างไร แต่คุณจำเป็นจะต้องแสดงให้เห็นว่า คุณจะมีความมุ่งมั่นที่น่าเชื่อถือได้ ว่าคุณจะเดินเคียงข้างไปกับเขาและร่วมสร้างระบบนิเวศขึ้น แสดงให้กับคนที่กำลังจะเป็นผู้ร่วมธุรกิจของคุณว่าคุณจะแบ่งปันความรู้และความสามารถในการที่จะสร้างเครื่องมือขึ้นมาเพื่อช่วยให้เขาประสบความสำเร็จในระบบนิเวศนั้น และถ้าหากคุณเป็นกิจการขนาดใหญ่ก็จงระวังอย่าให้เขาคิดว่าคุณกำลังจะเป็นผู้สั่งการและควบคุมการทำงานของเขาเหล่านั้น จงให้อิสระภาพ ความปลอดภัย ความอบอุ่น ให้เขารู้ว่าคุณกำลังจะสร้างความเติบโตให้กับเขาและปล่อยให้ ecosystem นั้นเติบโตไปได้ หากแม้นว่ามันจะสร้างคุณค่าไปไกลกว่าที่คุณจะควบคุมมัน

2. CO-Opt foundation customers, ลูกค้ารุ่นแรก ผู้ร่วมในการก่อตั้ง

เพื่อให้แน่ใจว่า คุณจะประสบความสำเร็จในการสร้างระบบนิเวศของคุณ คุณจำเป็นจะต้องมีลูกค้าเริ่มต้นจำนวนหนึ่ง มันมีอยู่สองหนทางที่จะหาคนร่วมทางกับคุณตั้งแต่แรกเริ่มได้นั่นคือ การตามล่าหาตัวเอาจนได้ กับการสร้างหม้อน้ำผึ้งน้ำหวาน ให้จูงใจผู้คนจำนวนมากเข้ามาใช้งานระบบ ลูกค้าผู้ร่วมในการก่อตั้ง คือคนซึ่งมองเห็นถึงความจำเป็นที่ว่า solutions ที่เขาใช้อยู่ในปัจจุบันนั้น มันใช้ต่อไปอีกไม่ได้อีกแล้ว มันจำเป็นจะต้องพัฒนาขึ้นมาใหม่ และนั่นจะทำให้เขายินดีที่จะลงทุนในการพัฒนา Solutions ใหม่ขึ้นมา ในการจะค้นพบเขาเหล่านั้น คุณจำเป็นจะต้องทำการวิจัยศึกษา เข้าไปถึงเครือข่ายของคุณ และจงแสดงออกถึงจุดยืนอย่างมั่นคงว่า คุณต้องการทำงานร่วมกับเขาเหล่านั้นเพื่อสร้างหนทางที่ตอบโจทย์งานของพวกเขา มันอาจจะต้องใช้เวลาบ้าง แต่การค้นหาเพื่อนร่วมทางด้วยวิธีการนี้จะมีผลทั้งต่อการสร้างและการทำลายมันลงไป และอีกหนทางหนึ่งคือการสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มคนจำนวนมากวิ่งเข้าหาในชนิดที่ว่าปฏิเสธไม่ได้ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการโปรโมท การหาความรู้ การเข้าถึงได้ในรูปแบบที่ไม่เคยเข้าถึงได้ง่ายๆ มาก่อน (ก็คือ Free of charge นั่นแหละ) และวิธีการหม้อน้ำหวานนี้จะต้องเพิ่มจำนวนคนได้อย่างรวดเร็ว

3. Develop and share a roadmap for the ecosystem สร้างพัฒนา Roadmap ว่าเราจะสร้างระบบนิเวศไปในทิศทางไหนอย่างไร ถึงตอนนี้ คุณจะต้องให้แน่ใจว่า คุณมีแผนงานที่ชัดเจน เพื่อแสดงให้กับพันธมิตรของคุณทราบว่า พวกเขาเหล่านั้นจะเข้ากันกับระบบ กับแผนของคุณได้แค่ไหน หรือจะมีส่วนร่วม และได้ประโยชน์จากระบบนิเวศตอนไหนอย่างไร วางแผนผังลงมาแสดงให้เห็นว่า คุณคิดว่าระบบของคุณจะเดินหน้าไปอย่างไร และพยายามดึงพันธมิตรของคุณเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น วิสัยทัศน์ และอย่าไปถึงกับเคร่งครัดกับแผนแม่บทมากเกินไปนักจนขาดความยืดหยุ่น เพราะว่าระบบนิเวศนั้นจะยังคงมีการเปลี่ยนแปลงไปได้อีกตามความเหมาะสม แต่ก็จงให้แน่ใจว่าคุณมีกรอบที่ชัดเจน และมีสิ่งที่บ่งบอกได้ว่า งานของคุณมีความคืบหน้าเติบโตขึ้นไปเรื่อย ๆ

4. Communicate the value of joining สื่อสารถึงคุณค่าในการร่วมงานกัน ลำดับแรกสุดคือ คุณจำเป็นจะต้องรับรู้ว่า คุณจำเป็นจะต้องมีความสามารถ มีอาวุธอะไรบ้าง เพื่อจะทำให้งานของคุณบรรลุได้ การรับฟังผู้ร่วมงานของคุณ เป็นหนทางที่สำคัญยิ่งใหญ่เพื่อค้นหาสิ่งนั้นร่วมกัน จากนั้นจึงเริ่มค้นหาพันธมิตรที่จะตอบโจทย์ เพื่อปิดช่องว่างเหล่านั้นได้ เมื่อคุณจะต้องเข้าถึงเพื่อค้นหาสิ่งเหล่านั้น คุณจะเป็นจะต้องใช้ทุกๆ ความพยายาม ทุกๆ แมุมเพื่อจะดึงดูดพวกเขาเหล่านั้นเข้ามา ไม่ว่าจะเรื่องแบรนด์ของคุณ ความรู้ ความสามารถ และแสดงให้เห็นคุณค่าชัดเจนว่า มันจะถูกปรับให้ตอบโจทย์เขาได้

5. Shrink the entry barriers ลดกำแพงขวางกั้น ให้หดลง ในบางครั้งมีคน มีหน่วยงานอยากจะเข้าร่วมกับคุณ แต่มันดันมีอุปสรรคที่ยุ่งยากอย่างใดอย่างหนึ่ง จงแน่ใจว่า คุณกำลังพยายามแก้ไขปัญหานั้น ลดปัญหานั้นให้น้อยลง ให้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าธรรมเนียม หรือความยากง่ายในการใช้งาน จงทำให้มันง่ายขึ้น แม้นกระทั่งว่าคุณจะต้องปรับให้เข้ากับภูมิศาสตร์ วัมนธรรม

6. Look for partners that bring their own ecosystems หาแนวร่วมที่มาพร้อมกับระบบนิเวศของเขาเหล่านั้น แม้นว่าเราจะวางอะไรไว้ชัดและพยายามทำอะไรให้ง่าย ลดอุปสรรคต่างๆ ลงแล้วก็ตาม แต่มันยังคงมีความท้าทายเป็นอย่างมากในการที่จะตอบความต้องการของทุกๆ พันธมิตรในระบบนิเวศของคุณ หนทางหนึ่งที่จะแก้ไข ลดปัญหาความท้าทายนี้ลงได่ คือ การค้นหาพันธมิตรที่มีอะไรติดตัวมาด้วย มีของสำคัญที่จำเป็นสำหรับระบบนิเวศของคุณ ซึ่งจะช่วยให้คุณลดปัญหาเวลาในการจัดการกับเรื่องพื้นฐานและเอาเวลาไปเดินหน้าเรื่องอื่นๆ ของคุณ

ที่มา : https://hcli.org/articles/6-steps-kickstarting-your-ecosystem-part-1